prapjauti

prapjauti
prapjáuti tr. 1. R pradėti peiliu ar pjūklu pjauti: Prapjáunu paltį lašinių J. Dar yr vienas kepalas duonos neprapjáutas Als. Tiek bijo nu vieno klucį prapjáuti Trk. 2. K peiliu prarėžti, įpjauti. | refl. tr.: Kad prasipjáusi pirštą, vortinkliu liuob dėti, kad užstabdytų kraują Štk.pirmą kartą važiuojant rogėmis per gilų sniegą padaryti provėžas: Kai tik prapjovė provėžas, tai ir geriau važiuot [rogėmis] Gs. 3. pjaunant padaryti skylę, plyšį: Tie maišai dengė visą kūną žmogaus, tikt rankoms, nosei, lūpoms ir akims buvo prapjautos skylės M.Valanč. Žiūro, kad maišas prapjauta ir cukerkų išimta . ^ Jos akys kai viksva prapjautos (siauros) Mrc, Sn. Vis tiek tas kačiukas nesveikas – jam akys kaip viksva prapjautos Pc. 4. pradėti dalgiu pjauti (rugius): Dzūkijos valstiečiai stengdavosi savo rugius prapjauti kaimynų nepastebėti . Prapjóvė [rugių], tai atanešė surišęs pėdelį mažutį – gaspadoriu pastatė užu stalo Pb. Gervėčių apylinkėse lietuvės moterys, eidamos prapjauti rugių, nešdavosi duonos ir druskos . ^ Džiaugiasi, kap rugius prapjovęs KrvP(Mrc). 5. Šv [i]nupjauti kiek javų ar šieno: Vasarojo prapjáus, žąsis ganys Lk. Prapjáus rugių, i kulsi išsiviepęs Trš. Prapjauk šienelio nors pradalgėlį LTR(Kp). Biškį prapjóviau žolės, lei duoda kiauliums Vgr. | refl. tr., intr.: Prasipjaukiam šieno! Su kuo beprasipjausi, kad dalgis nulūžo Dr. Pakol prasipjáuna, nebuvo niekur rugių pirkt Mrc. Man dalgelė gero plieno, prasipjausiu žalio šieno d. 6. kiek pasismulkinti: Šiečkos reikia kiek prapjáut Švnč.supjaustyti kiek malkų: Ka jau reik eiti medžių prapjáuti, ans dyri dyri dyri ir išejo Trk. 7. pjaunant padaryti praėjimą, pravažiavimą: Kelią prapjóvėm pievoj Lp. Aš, rugelius prapjaudama, dobilėlius pamindama, atrasiu kelelį in tėvelį TDrV26. 8. pralenkti pjaunant (javus ar šieną): Esu prapjóvęs visą talką, visus pjovėjus esu prapjóvęs Šts. \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • prapjauti — prapjáuti vksm. Prapjáuk pyrãgą, arbū̃zą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prapjautis — prapjautìs sf. (3b) žr. prapjovos 1: Padaryti prãpjautį NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapjovimas — prapjovìmas sm. (2) 1. → prapjauti 2: Vočių, skaudulių prapjovimas rš. 2. → prapjauti 4: Buvo atliekama pirmojo rugių pėdo prapjovimo apeiga rš. pjovimas; apipjovimas; atpjovimas; įpjovimas; išpjovimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasukti — prasùkti, pràsuka, o (pràsukė) NdŽ 1. intr. J, Trs einant, važiuojant pro ką pasisukti į šalį, išsilenkti: Prasuk pro šalį; kiteip neišvažiuosi Ėr. Jei traktorius galėjo antvažiuoti, gal prasùkti nebuvo vietos Eig. Paėmė tas vaikas iš to tėvo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjauti — 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjauti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjaunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptverti — 1 aptverti, àpveria, aptvėrė tr. 1. SD1115, SD221, H, R378, MŽ507, Sut, J, Š, LL125, NdŽ tvora apriboti, apsupti, apjuosti: Padrūtinu, aptveriu mūrais R55, MŽ74. Kampą aptverti, užtverti KI36. Sodybos aptvertos akmenine tvora, kiemai išgrįsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžlibti — apžlìbti intr. J.Jabl, Š, Rtr, DŽ, KŽ, Erž; D.Pošk, M, MitI223(Šd), L menk. 1. apakti, nusilpti regėjimui: Ans dulkėse dirbo i apžlìbo Kv. Neskaityk prisikišusi, visai apžlìbsi Krš. Apžlìbęs, apkurtęs, ką ten su škrabalu derėsys Krš. Atsikėlė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpjauti — 1. tr. SD216, K peiliu, pjūklu, žirklėmis atskirti dalį: Atpjoviau galą rąsto J. Lašinių du kilogramu atpjovė Erž. Valgyk, atpjaũs duonos Nmč. Atpjoviau duonos plutą Grv. Nešk drobę atpjovęs nuog galvos ik kelių Kls. Milo kąsnys tokis atpjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapjauti — ×dapjauti (hibr.) tr. peiliu pribaigti: Dapjovė karvę ir pardavė Kb. Musinom dapjaut teluką Rud. pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glaudinis — glaudinis, ė adj. glaudomas (skiepijamas): Ant lygiąja puse nuo viršaus reik prapjauti žievę peiliu glaudiniu stačiai S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”